Status Complicated

Mankhöjd 33 cm
Vikt 6,7 kg
Ida Bentinger:
”Det var ingen ovanlig teckning. Ett barns teckning, med ett barns perception.
Men, den var genial!
Det var en teckning på mamma, pappa, barn, deras hus och Zlatan.
Huset var stort, upp till halva pappers höjden. Pappan var lång, mamma var lite mindre, barnet var halva mammans längd. Men sen kom Zlatan…han var högre, högre än huset och hans huvud svävade uppe bland molnen.

Zlatan var störst…
Spännande tyckte jag. Så rätt och riktigt. Inte mätt i våra vanliga värderingar om hur lång en människa är i förhållande till ett hus, utan i förhållande till hur mycket den tar plats, eller hur man uppfattar dennes betydelse.
Utifrån denna princip är utställningen skapad.
Min hund är Zlatan för mig. Den är förhållandevis liten till storleken. Men den tar en oerhörd plats. Både fysiskt, psykiskt, tidsmässigt och framförallt i förhållande till vad som är viktigt och har ett värde i mitt liv. Du som har en nära relation till ett djur kan nog känna igen dig. Då mankhöjd 33 cm plötsligt expanderar ut i jätteformat och intar en betydande roll, eller för att vara riktigt ärlig; huvudrollen i alla givna utrymmen.”