Sakrosankt

SAKROSANT 

Kiruna stipendiat 2023

Dessa målningar ingår i ”Kiruna stipendiat utställningen 2023”. Oljemålningarna är speciellt framtagen till just Kiruna.

De är ett hopkok av intryck och tankar som Ida Bentinger har kring naturen i norra Sverige. Vi kan spåra snöflingor, öppna landskap, renhorn och vilda djur. Den återkommande formen vi ser genom utställningen är kronan, både i form av trädkronor och djurkronor.  

En röd tråd genom denna bildvärld är de fraktala mönster som gömmer sig i naturen. Dessa upprepningar är häpnadsväckande och kan närmast beskrivas som en sakral kodning.

Denna magiska kod berör inte bara naturen, dess djur och växter utan också oss människor och binder oss därför samman med naturen på ett djupt och meningsfullt sätt. 

Allt detta har Bentinger försökt beskriva genom sin suggestiva bildvärld där hon leker med spegelvändningar, vridna perspektiv och upprepningar.

Utställningen hyllar naturen och vår sammanlänkning med den. En sammanflätning som är viktig att bibehålla och hedra. Vi kan se denna hyllning i kultur och genom vårt hantverk och traditioner. Där vävning, virkning och användning av naturens material, samt fraktala mönster, binder oss tillbaka till naturen och har så gjort i alla tider. 

Således är själva utställningen en direkt dialog mellan konsten och naturen.